بهبود پارامترهای سنتز نانو ذره دو بعدی مکسین Ti3C2TX با استفاده از تلفیق آسیاب مکانیکی و شیمیایی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک و مهندسی هسته‌ایی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این مقاله، ماده با ساختار فاز مکسین به نام Ti3C2TX از پیش ماده Ti3AlC2، با استفاده از اسید هیدروفلوئوریک (HF) 40% تولید شد. فاز مکس با ترکیب Ti3AlC2 از روش مکانیکی و سپس قرارگیری در کوره با دمای بالا سنتز شد. به این منظور از مواداولیه تیتانیوم کاربید (TiC)، تیتانیوم (Ti) و آلومینیوم (Al) با نسبت اتمی 1:1:2 به دلیل ظرفیت حرارتی کم جهت افزایش خلوص Ti3AlC2 استفاده شد. پارامتر ساعات متفاوت مرحله‌ی آسیاب کاری مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی تاثیر مدت زمان آسیاب سیاره‌ای گلوله‌ای بر سنتز ماده Ti3AlC2 و سپس سنتز مکسین Ti3C2TX از تست‌های میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی (FESEM)، طیف سنجی رامان و پراش پرتوی ایکس (XRD) استفاده شد. نتایج نشان داد که تغییر زمان آسیاب، تاثیر بسزایی بر کیفیت سنتز نمونه‌ی مکس Ti3AlC2 دارد و با افزایش این مدت زمان تا 9 ساعت سایز ذرات به کمتر از 38 میکرومتر رسیده و در طیف پراش پرتو ایکس تمامی قله‌های نمونه، مطابق الگوی استاندارد آن تشکیل شد و قله‌ی (002) که در این سنتز بسیار حائز اهمیت است و در زاویه (𝜃2) 14/9 درجه قرار دارد، در طیف رویت شد که نمایانگر سنتز بهینه نمونه Ti3AlC2 است و همچنین نتایج تست‌های ساختاری و ریخت شناسی گویای آن است که مکسین Ti3C2TX نیز به صورت کاملا لایه‌ای تولید شده است و در اثر اچینگ فاصله‌ی بین لایه‌ای از 68/9 به 19/10 آنگستروم افزایش یافت. می‌توان ادعا کرد که با توجه به تغییر 14/9=𝜃2 برای فاز Ti3AlC2 به 67/8=𝜃2 برای فاز Ti3C2TX، مکسین با خلوص خوبی سنتز شده است.

کلیدواژه‌ها