نانوفرمولاسیون جینجرول و بررسی اثر سایتوتوکسیک آن بر رده‌ی سلولی MCF-7

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران

2 استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 استادیار گروه مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

4 گروه فارموکولوژی/ دانشکده پزشکی/ دانشگاه علوم پزشکی بابل/ بابل/ ایران

چکیده

زنجبیل از ادویه‌جات پرکاربردی است که خواص دارویی مختلفی از خود نشان می‌دهد. این خواص دارویی، عمدتا به ترکیبات تند موجود در اولئورزین آن یعنی جینجرول‌‌ها و شوگول‌ها مربوط می‌شود. در پژوهش پیش رو، ترکیبات موثر ریزوم زنجبیل استخراج و توسط ستون کروماتوگرافی خالص سازی شد. به منظور افزایش فراهمی زیستی و بهبود خواص دارویی، جینجرول حاصل در نانوذرات کیتوزان کپسوله شد. بازده انکپسوله شدن 80% به‌دست آمد. آنالیزهای AFM و DLS جهت تعیین اندازه‌ی ذرات و پراکندگی اندازه‌ی آن‌ها انجام شد. اندازه‌ی متوسط نانوذرات حاصل11/21 نانومتر بود. نانوذرات، کروی شکل و با الگوریتم توزیع اندازه ذرات مناسب حاصل شدند. در ادامه آنالیز سمیت روی سلول‌های‌ سرطان سینه MCF-7 انجام پذیرفت. نتایج حاکی از آن بود که نانوذرات کیتوزان حاوی جینجرول، بازدارندگی مناسبی روی رشد سلول‌های سرطانی داشته‌اند. جینجرول کپسوله شده در نانوذرات با غلظت 2 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر، سبب از بین رفتن 90 درصد از سلول‌ها طی زمان 48 ساعت شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات