تحلیل فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

چکیده

مدیریت فناوری شامل تلاش‌هایی است مستمر در خلق فناوری، طراحی کالاها و خدمات نوین و بازاریابی موفق آن‌ها. خلق و بهره‌برداری از فناوری مستلزم زنجیره‌ای از رویدادها است که با اختراعات شروع می‌شود و به بازار ختم می‌شود.
در پژوهش‌های پیشین مدیریت فناوری در صنایع بالادستی نفت، کمتر با دید تخصصی و جامع به این بخش از صنعت بزرگ و تأثیر‌گذار نفت توجه شده است. با درک این خلا پژوهشی، در این مطالعه بررسی جامع و واقع‌بینانه وضعیت فناوری تأسیسات سطح الارضی فراورش نفت خام ایران انجام شد. در این مطالعه، ضمن بررسی جایگاه فناوری در این بخش
از صنعت نفت ایران و مقایسه با مدل‌های موفق مدیریت و انتقال فناوری فاصله فناوری کشور با شرکت ها و کشورهای پیشرو ذر این زمینه تعیین شد.سپس با بررسی اسناد بالادستی و بخشی صنعت نفت و مصاحبه با 20 نفراز مدیران، مهندسان و صنعتگران، پژوهشگران، و نخبگان دانشگاهی این حوزه، چالش‌ها و ضعف‌ها تعیین شد و راهکار مناسب مدیریت و ارتقای فناوری در حوزه تاسیسات سطح الارضی نفت ارایه شد.

کلیدواژه‌ها