دوره و شماره: دوره 40، شماره 2 - شماره پیاپی 100، شهریور 1400، صفحه 1-312 
طراحی و ساخت نانو کامپوزیت های قابل بازیافت پایه فلزی برای تصفیه آب های آلوده شیمیایی

صفحه 51-59

محمدرضا یزدان پناه؛ سید علی حسینی مرادی؛ مهدی حاتمی؛ هادی جولاده رودبار


بهینه‌سازی فرایند تولید کربوکسی متیل سلولوز از باگاس (تفاله) نیشکر

صفحه 185-194

محمد ابراهیم زینالی؛ رامین طاهرخانی؛ شکوفه حکیم؛ صدیقه سلطانی