دوره و شماره: دوره 40، شماره 1 - شماره پیاپی 99، خرداد 1400، صفحه 1-358 
سنتز کمپلکس‌های آهن با EDDHA اصلاح شده و کاربرد آن در انتقال ریز مغذی آهن به گیاهان

صفحه 1-9

باقر افتخاری سیس؛ غلامرضا گوهری؛ اصغر محمدی؛ حسام الدین یونسی عراقی؛ علی اکبری؛ محمد کاظم بهرامی؛ Matthew Paige


ساخت ابرخازن با استفاده از نانو کامپوزیت‌های نیکل ـ کبالت/پلی پیرول

صفحه 55-67

سید حبیب اله کاظمی؛ فرزاد روحی؛ سید حجت الله کاظمی؛ محمدعلی کیانی


بررسی اثر غلظت تیتانیوم دی اکسید و هیدروژن پراکسید بر روی بازده حذف فتوکاتالیستی 2- نیتروفنول

صفحه 175-185

مهرزاد فیلی زاده؛ فرید عطار؛ منصور فیلی زاده؛ سید توفیق برارپور؛ سید محمد اسماعیل ذاکری


سنتز، شناسایی و مطالعه‌‌‌ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس-های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی‌کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

صفحه 235-247

مصطفی عطایی؛ ویدا جدائیان؛ مسعود میرزائی شهرابی؛ امیرشکوه سلجوقی؛ احمد قلی زاده