تولید بیودیزل از زیست توده ریزجلبک بومی ایران

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده ی کشاورزی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

2 مهندسی ماشین آلات کشاورزی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 مهندسی میکانیک بیوسیستم، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

چکیده

تولید سوخت های تجدید پذیر و جایگزینی تدریجی آن ها به جای سوخت های فسیلی یکی از چالش های اصلی پژوهشگران در دهه های اخیر بوده است. بیودیزل یکی از این سوخت ها می باشد که از منابع مختلف تولید شده و در موتورهای دیزلی مورد استفاده قرار می گیرد.
در این کار پژوهشی، بیودیزل از روغن ریزجلبک گونه دونالیلای بومی ایران به دو روش مرطوب و خشک تولید شد و خواص سوختی آن مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه ها نشان داد که روش مرطوب ، بازده بالاتری نسبت به روش خشک دارد. به طوری که بازده استخراج روغن در روش مرطوب 17.4 درصد و در روش خشک 10.2 درصد به دست آمد. مدت زمان استخراج روغن نیز در روش مرطوب به دلیل حذف مراحل خشک نمودن و نمک زدایی به طور چشمگیری کوتاه تر از روش خشک می باشد. بنابراین در استفاده از زیست توده ریزجلبک بومی ایران، روش مرطوب از پتانسیل بالایی برای تولید بیودیزل برخوردار است. مناسب ترین بازده استخراج
در روش مرطوب در دمای 60 درجه سلسیوس و مدت 30 دقیقه به دست آمد. نتایج نشان داد که نوع روش استخراج تاثیر معنی داری
بر پروفیل اسیدهای چرب و خواص بیودیزل تولیدی ندارد. زنجیر اسیدهای چرب در لیپید استخراج شده ریز جلبک دونالیلا
از 14 تا 20 کربن دارد که بخش عمده آن را اسید پالمیتیک (36.62%) و اسید استئاریک (19.08%) تشکیل می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات