بررسی خواص الکتروشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی برخی داروهای مسکن (استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام، پرومتازین) به روش‌های محاسباتی و ولتامتری چرخه‌ای

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله العظمی بروجردی، بروجرد، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

3 مرکز تحقیقات آزمایشگاهی غذا و دارو، سازمان غذا و دارو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تهران، ایران

چکیده

داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی شایع‌ترین داروهایی هستند که برای درمان دردهای مفصلی، استخوانی و عضلانی به کار برده می-شوند. از معروف‌ترین آنها می‌توان به استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام، پرومتازین و... نام برد. اثر این داروها تقریباً مانند هم است، البته تفاوت‌های مختصری با هم دارند که موجب می‌شود مصرف برخی از آنها برای بعضی بیماران مناسب‌تر باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی خواص الکتروشیمیایی و آنتی‌اکسیدانی برخی داروهای مسکن (استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام، پرومتازین) به روش‌های محاسباتی و ولتامتری چرخه‌ای می‌باشد. در این تحقیق با استفاده از شیمی محاسباتی، ساختار داروهای استامینوفن، ملوکسیکام، تنوکسیکام و پرومتازین با استفاده از نرم‌افزار گوسین 09 طراحی و بهینه‌سازی شد و انرژی آزاد گیبس آنها بدست‌آمد. سپس با استفاده از روابط شیمی‌فیزیکی به طور تئوری، به پتانسیل نیم‌موج تبدیل شد. سپس به روش ولتامتری چرخه‌ای، مقدار پتانسیل نیم-موج این داروها به بدست‌آمد و با مقدار تئوری مقایسه گردید و خواص آنتی‌اکسیدانی داروها مورد مطالعه قرار گرفت. مقادیر پتانسیل نیم‌موج برای استامینوفن در روش تجربی mV ۱۹۵ و در روش محاسباتی mV ۲۱۳، برای ملوکسیکام در روش تجربی mV ۳۹۵ و در روش محاسباتی mV ۳۳۹، برای تنوکسیکام در روش تجربی mV ۳۵۵ و در روش محاسباتی mV ۳۰۵ و برای پرومتازین در روش تجربی mV ۴۶۵ و در روش محاسباتی mV ۴۲۳ بدست آمد. نتایج این مطالعه نشان داد که هرچه پتانسیل نیم موج منفی‌تر باشد خاصیت آنتی‌اکسیدانی دارو بیشتر است. همچنین داروی پرومتازین بیشترین خاصیت آنتی‌اکسیدانی را از بین داروهای مورد مطالعه از خود نشان داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات