سنتز و شناسایی نانو مزوپور منگنز دی اکسید/زئولیت- Y و کاربرد آن به‌عنوان یک نانو کاتالیزگر مؤثر در سنتز اتیل بنزایمیدازولیل-۲- آمینوتیو استات ها از طریق یک واکنش سه‌جزیی در شرایط سبز

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه پیام نور، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، صندوق پستی 7963- 567

2 عضو هییت علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

در پژوهش حاضر، ابتدا با آگاهی از خصوصیات و مزایای انواع بسترهای نانو حفره، نانو ذرات ‌اکسید منگنز (II) روی بستر زئولیت-Y نشانده شده و با استفاده از فن های مختلف ازجمله FT-IR, , XRD, BET، FESEM و EDX مورد شناسایی قرار گرفت. در ادامه، از زئولیت منگنز دی اکسید ([email protected]) به‌عنوان یک نانوکاتالیزگر فعال سبز برای سنتز مشتقات اتیل ۲-((H۱-بنزو[d]ایمیدازول-۲-ایل‌آمینو)(آریل)متیل‌تیو) استات‌ها از طریق یک واکنش تک-ظرفی سه‌جزیی 2-آمینوبنزیمیدازول، آلدهیدهای آروماتیک و اتیل تیواستات در حلال آب-اتانول و دمای اتاق استفاده شد. این روش کاتالیزگری، دارای مزایای متعددی مانند استفاده از نانوکاتالیزگر اسیدی (لوئیس) غیرسمی، ارزان‌قیمت، دردسترس و قابل بازیافت، زمان کوتاه انجام واکنش، سهولت جداسازی محصول خالص، استفاده از حلال سبز و شرایط ملایم می‌باشد. همچنین، روش حاضر این نوید را می‌دهد که در آینده بتواند به‌عنوان یک روش آسان در سنتز مشتقات پپتیدی با اتصال سولفیدی بر پایه حلقه بنزایمیدازول در شرایط ملایم استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات