تشخیص خطا و عیب‌شناسی در برج تقطیر بر اساس مدل تنسی-ایستمن با روش T2 هتلینگ

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه طراحی فرآیند دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی/پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی/دانشکده علوم مهندسی، پردیس مرکزی دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

چکیده

کنترل برج تقطیر به دلیل اهمیت بالای این واحد، یکی از دغدغه‌های اصلی در طراحی فرآیندهای شیمیایی است. به دلایل مختلف عملیاتی ممکن است در برج‌های تقطیر خطا رخ دهد که عملکرد فرآیند با اختلال جدی مواجه سازد یا منجر به بروز حوادث ناگوار شود. در این پژوهش کوشش شده است با یکی از مدل‌های معتبر موجود برای برج تقطیر عریانساز فرآیند تنسی ایستمن در نرم‌افزار متلب، خطاهای محتمل در کارکرد برج مربوط به این فرآیند، توسط آزمون آماری مجذور تی هتلینگ شناسایی شود و پس از تشخیص آن با روش پیشنهادی عیب‌شناسی می‌توان برای این مساله نوع خطا را تشخیص داد. روش ارائه شده می‌تواند خطاهای احتمالی در مدل را با دقت بالا و در مدت زمان کوتاه (حداکثر 0/1 ساعت) تشخیص ‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات