دوره و شماره: دوره 42، شماره 3 - شماره پیاپی 109، آذر 1402، صفحه 1-429 
سنتز و تعیین مشخصات فیلم های نانوکامپوزیت متشکل از نانوسلولز تمپو اکسید شده و اکسید گرافن

صفحه 41-55

هیرسا جویا اردکانی؛ محمد طلائی پور؛ امیر هومن حمصی؛ بهزاد بازیار؛ آلا دوفرسنه


انکپسوله کردن ویتامین ب6 توسط نانولوله بور نیترید با استفاده از محاسبات DFT

صفحه 151-167

فروغ جعفری؛ شاداب شهسواری؛ علی اکبر سیف کردی؛ فاطمه آذرخشی


اثر اندازه نانوذره‌های آهن بر ساختار و فعالیت لیزوزیم سفیده تخم مرغ

صفحه 169-187

شقایق کیالاشکی؛ حامد قنبری؛ علی اکبر صبوری؛ حسین درخشان خواه


شبیه‌سازی، کنترل و آنالیز حساسیت کوره‌های شکست حرارتی واحد الفین پتروشیمی مروارید

صفحه 371-385

بنیامین جهانتیغ؛ محمد رضا سردشتی بیرجندی؛ جعفر صادقی؛ فرهاد شهرکی


شبیه سازی و تحلیل کیفی و کمّی خطر فرآیند تولید سوربیتول

صفحه 399-415

آناهیتا مبصری؛ هومن فتوره چی؛ محمد فروغی دهر؛ سهراب علی قربانیان