نویسنده = فلورا حشمت پور
بررسی زیست‌سازگاری نانوکامپوزیت‌ هیدروکسی آپاتیت/کیتوسان دوپ شده با اکسیدهای فلزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

علیرضا اسماعیل زاده؛ سعیده حق بین لشت نشانی؛ فلورا حشمت پور


بررسی کارایی نانوکامپوزیت Sr-Ce-ZnO/Hap در تخریب کاتالیستی نوری آلاینده رودامین B در حضور نور مرئی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 85-96

علیرضا اسماعیل زاده؛ فلورا حشمت پور؛ مرضیه السادات عبدی خانی