کلیدواژه‌ها = درصد استخراج
تعداد مقالات: 3
1. اثر نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید به وسیله سامانه ی دو فازی آبی

دوره 39، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 167-175

حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


2. بررسی عامل‌های مؤثر بر سامانه دو فازی دارای پلی اتیلن گلیکول4000 گرم بر مول و نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید

دوره 39، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 177-184

حدیثه معصومی؛ طاهره جنگجوی شالدهی؛ حسین قنادزاده گیلانی


3. بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج والریک اسید به کمک سامانه‌های دوفازی آبی

دوره 39، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 155-162

حسین قنادزاده گیلانی؛ طاهره جنگجوی شالدهی