کلیدواژه‌ها = هیدروژل
تهیه و شناسایی هیدروژل ژلاتین-پلی وینیل الکل برای استفاده در رهایش فلووکسامین مالئات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

سیده ستاره عطار سیدی؛ مسعود مختاری


بررسی رفتار دوگانه هیدروژل ها در برابر آب و نفت با هدف کنترل تولید آب

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 223-236

مینا سلیمانیان؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ محسن وفایی سفتی


بهبود عملکرد پیل سوختی میکروبی با ساخت نانوکامپوزیت زیستی سلولزی به عنوان الکترود آند

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 105-112

مهرداد مشکور؛ مصطفی رحیم نژاد؛ مهدی مشکور


مروری بر صمغ کتیرا و استفاده از آن در زیست‌پزشکی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20

مسلم توکل؛ محمد امین محمدی فر


کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل ها، روشی نوین در مخازن نفتی

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 215-227

سمیرا زرگری مرندی؛ محسن وفایی سفتی؛ مهسا باغبان صالحی؛ عاصفه موسوی مقدم؛ احمد دادوند کوهی


ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

دوره 32، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی