کلیدواژه‌ها = انتقال گرما
کاربرد نانو سیال آب- آلومینا گاما در مبدل گرمایی پوسته و لوله در غلظت های حجمی گوناگون

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 139-149

نوید بزرگان؛ محدثه میری؛ فرهاد وحیدی نیا


تأثیراستفاده از نانو سیال در رفتار گرمایی جوش آورهای ترموسیفون عمودی

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 83-89

آدینه کاظمی؛ محمدرضا جعفری نصر