دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 71، خرداد 1393، صفحه 1-101 
اندازه‌گیری ضریب نفوذ سوخت DMAZ در هوا و تعیین حداقل شعاع انبارداری آن

صفحه 31-35

شهرام قنبری پاکدهی؛ آزاده پورمظاهری؛ جعفر توفیقی داریان؛ علی فرخی


شبیه سازی حذف فتوکاتالیستی ترکیب های آلی فرار در راکتور بستر سیال

صفحه 57-65

امیر معتمد داشلی برون؛ رحمت ستوده قره باغ؛ محمد حاج آقازاده؛ حسین کاکوئی


بررسی جامع کارخانه تصفیه آب یکی از میدان های نفتی ایران برای افزایش عملکرد و بهره وری آن

صفحه 77-87

سکینه شکراله زاده؛ سمانه آشوری؛ محمد زاهد زاده؛ مژگان رادمهر؛ عماد رعایایی


بررسی هیدرودینامیک سانتریفیوژ گازی با استفاده از تحلیل CFD

صفحه 89-101

محمدرضا محمدی جوزانی؛ یعقوب بهجت؛ شاهرخ شاه حسینی؛ احد قائمی