موضوعات = شیمی معدنی
تعداد مقالات: 32
1. بررسی نظری مکانیسم کاهش کمپلکس PtIV[Cl4(dach)] (dach =دی آمینو سیکلوهگزان) توسط آسکوربات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آبان 1396

زینب اژه ای؛ علیرضا آریافرد


2. سنتز و شناسایی منگنز پورفیرین عاملدار شده با آمین، تثبیت شده برروی سیلیکا- زیرکونیوم فریت و بررسی عملکرد کاتالیزوری آن در اکسایش سیکلوهگزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1398

رحمت الله رحیمی؛ حمیده بلوچ خسروی؛ محبوبه ربانی؛ علی ملکی


3. سنتز، شناسائی و مطالعه ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس‌های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 مرداد 1398

مصطفی عطایی؛ ویدا جدائیان؛ مسعود میرزائی شهرابی؛ امیرشکوه سلجوقی؛ احمد قلی زاده


5. تهیه، شناسایی و مطالعه ی نظری لیگاند جدید اکسازولیدینی به همراه کمپلکس روی(II) به منظورارزیابی خواص زیستی آن ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 دی 1397

زهرا مردانی؛ ولی گلصنملو؛ صبا خداوندگار؛ کیوان معینی


7. سنتز حالت جامد، بهینه سازی پارامترهای واکنش و مقایسه ویژگی های فیزیکی نانو مواد اسپینل CoAl2O4

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 مهر 1397

علیرضا حکیمی فرد؛ شاهین خادمی نیا


8. سنتز و بررسی خواص نشری کمپلکس های فلز روی با لیگاندهای شیف باز مشتق از اورتو-وانیلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مهر 1397

عبداله نشاط؛ ایلمیرا شیری


9. شیمی کئوردیناسیون، خصوصیات طیفی و ساختاری کمپلکس های جیوه (2+) با یک ایلید جدید فسفر و تائید محل اتصال ایلید به فلز با روش های محاسباتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1397

علی رضا دادرس؛ شهلا ابراهیم نژاد؛ مهسا پور میرزا


10. نانوکامپوزیت‌های Cu-Cr-Oو Zn-Cr-O.Cu-Cr-O: تولید و بررسی اثر پارامترهای مختلف بر روی ترکیب، ریخت شناسی ودانه بندی آن‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1397

مسلم ستوده خواه؛ احد زارع؛ مریم تووتونچی


12. سنتز و شناسایی کمپلکس‌های نامتقارن باز شیف حاوی دهنده‌ی تیواتری با یون‌های فلزی منگنز(II)، کبالت(III)، نیکل(II)، مس(II) و کادمیوم(II)‬‬‬‬

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 خرداد 1397

احمدعلی دهقانی فیروزآبادی؛ سیده مریم حسینی مقدم


13. واکنش‌های اپوکسایش با استفاده از پلی اکسوفسفومولیبدات جایگزین شده با Mn(II) متصل بر روی مزوپور SBA-15 به عنوان کاتالیزور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1397

مریم زارع؛ زینب مرادی شوئیلی


14. سنتز سونوشیمیایی نانو پلیمر کوئوردیناسیون جدیدی از سرب (II) و بررسی تاثیر غلظت روی اندازه نانو ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اسفند 1396

غلامحسین شاهوردی زاده؛ الهام قویدل اقدم؛ جواد موتمنی طباطبایی؛ بابک میرتمیزدوست


15. اهمیت و کاربرد نانو چارچوب های فلزـ آلی در جذب، ذخیره و آزاد سازی متان

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 1-11

امیر رضا عباسی؛ حسین قاسم پور؛ محمد اسماعیل ابراهیم زاده؛ فاطمه بابایی؛ مجتبی خانپور متی کلایی؛ علی مرسلی


17. استخراج مقدارهای کم لیتیم از شورابه های طبیعی و اندازه‌گیری آن به روش نورسنجی شعله ای

دوره 37، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 161-168

محمود پایه قدر؛ الهه دهقان چناری؛ مهدی تقدیزی


18. تهیه مولیبدن تری اکسید نانو ساختار به روش تخریب گرمایی در حضور استئاریک اسید

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 117-124

مریم محمدی کیش؛ محید ماستری فراهانی؛ مریم صائمی


19. تهیه، شناسایی طیفی، بررسی ساختاری و آنالیز سطح هیرشفلد ترکیب جدید تیوفسفرآمید با اسکلت P(S)(N)3

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 49-59

الهام ترابی فرخانی؛ مهرداد پورایوبی؛ پاول وی-اندرو؛ اکاترینا اس-شگراوینا


21. تهیه، شناسایی، ویژگی‌های ضدتومور، برهم‏کنش با DNA و تأثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت‏های مولی گوناگون کمپلکس‏های Pd(II):Zn(II) در "ترکیب درمانی" آن‏ها

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 55-69

حسن منصوری ترشیزی؛ سمیرا جهانگیری؛ ملیحه بابایی زارچ؛ زهرا خدابخشی کنگان؛ فریده نزشتی؛ مصطفی حیدری مجد


22. تهیه منیزیم هیدروکسید با خلوص بالا ازTachyhydrite

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 53-56

سید البرز مجذوب حسینی؛ فریدون معطر تهرانی؛ مینا اشتاد


24. ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی