دوره و شماره: دوره 34، شماره 2 - شماره پیاپی 76، شهریور 1394، صفحه 1-117 
حذف رنگزای اسید اورانژ 7 توسط سامانه ازن‌زنی/ فتوکاتالیستی ارتقا یافته

صفحه 47-61

فرهاد قادری؛ بیتا آیتی؛ حسین گنجی دوست؛ رسول صراف مأموری


ابداع روشی کم‌هزینه و دقیق برای خالص‌سازی فاکتور رشد اپیدرمی انسانی نوترکیب (hEGF)

صفحه 111-117

سید عباس شجاع الساداتی؛ رسول خلیل زاده؛ جعفر محمدیان؛ وجیهه خانی