کلیدواژه‌ها = کاتالیست
بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-130

گلناز شجری؛ مرتضی قلی زاده


پلی (2ـ وینیل پیریدین) پیوند شده بروی سیلیکا دارای نانو ذره های پالادیوم: سنتز، شناسایی و کاربرد کاتالسیتی در واکنش‌های جفت شدن کربن ـ کربن

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 67-79

فاطمه فرجادیان؛ سهیلا قاسمی؛ داریوش خلیلی؛ فاطمه زارع؛ محمد قلی نژاد؛ بهمن تمامی


اکسیم ‌زدایی کاتالیستی اکسیم‌ها به وسیله PIDA در حضور Mn(TPP)OAc

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 115-126

فاطمه عزیزی؛ غلامرضا کریمی پور


بررسی و مقایسه کاتالیست‌های اصلاح شده پایه زئولیتی ZSM-5 در رفرمینگ خشک متان

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 53-62

غلامرضا مرادی؛ حامد همتی؛ غلامرضا عباسی


ارزیابی کارایی مدل سینتیکی گودینز در پیش‌بینی غیرفعال‌شدن کاتالیست هیدروژناسیون انتخابی استیلن

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 83-89

سپیده ولی پور؛ سمانه کمیلی؛ مریم تخت روانچی؛ عباس طائب