دوره و شماره: دوره 32، شماره 2 - شماره پیاپی 68، مرداد 1392، صفحه 1-110 
مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس

صفحه 1-13

زهره اسمعیل زایی؛ علی اکبر صبوری؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر؛ عادله دیوسالار


بررسی اثر سینتیکی مبرد 22R در غلظت‏های کم بر روی تشکیل هیدرات متان

صفحه 41-45

صدیقه پارسامهر؛ فرشاد ورامینیان؛ هادی روستا؛ بهمن توحیدی


تحلیل اکسرژی خشک کن ترکیبی بستر سیال ـ ثابت

صفحه 47-55

وحید ورطه پرور؛ محمد حسین کیانمهر؛ اکبر عرب حسینی؛ سید رضا حسن بیگی


تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک

صفحه 57-71

مجتبی باقری؛ ناصر بدری؛ داود رشتچیان؛ هوشنگ اقبالیان


شبیه‌سازی کامپیوتری مدارهای خردایش کلینکر کارخانه سیمان اردبیل

صفحه 73-81

اکبر فرزانگان فرزانگان؛ ابراهیم قاسمی اردی؛ علی رضا ولیان؛ وحید حسن زاده


بهینه سازی شرایط کشت باکتری اشرشیا کولی برای اصلاح تولید قطعه C-D نوترکیب باکتریورودوپسین

صفحه 93-101

سیروان خوانچه‌زر خوانچه زر؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ جعفر محمدیان موسی آبادی؛ رسول خلیل زاده؛ سمانه اسفندیار