کلیدواژه‌ها = گرانروی
گرانرو‌ی تحت فشار استر‌های اسید چرب و بیو‌دیزل‌ها با استفاده از یک مدل ترمودینامیکی نوین

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 205-220

سید مصطفی حسینی؛ مهسا تقی‌زاده فرد؛ محمد مهدی علویان مهر


بررسی اثر سرباره فسفر و سرباره ذوب آهن بر رفتار رئولوژی سیمان آمیخته

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 299-308

صادق طاهرمنش؛ ابراهیم نجفی کانی


مدل سازی و مطالعه تجربی ماندگی فاز گاز در یک ستون حبابی همزن دار

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 273-284

اسمائیل اکبری؛ احد قائمی؛ محمد تقی صادقی


مدل‌سازی گرانروی مخلوط‌های روان کننده و خنک کننده به کمک شبکه عصبی مصنوعی

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 295-307

حمیده ذوالفقاری؛ فخری یوسفی؛ رضوان کریمی


استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-120

حسین امانی؛ امیر حسن خواه؛ فرید طالب نیا


بررسی ویژگی های گل حفاری اصلاح شده با نانوکامپوزیت باریت/ پلی اکریل آمید

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 73-81

صمد صباغی؛ پوریا رودباری؛ مهران صادق الوعد


بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 33-39

رجبعلی ابراهیمی؛ سید جلال حسینی؛ صدف لباسچی