دوره و شماره: دوره 30، شماره 1 - شماره پیاپی 60، اردیبهشت 1390، صفحه 1-105 
اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو

صفحه 1-9

علی غیاث الدین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


کنترل و بهینه‌سازی تولید نفت با فرازآوری طبیعی گاز

صفحه 21-28

امیر فروغ نیا؛ سید محمود رضا پییشوایی؛ بابک امین شهیدی


بررسی پایداری هیدرات متان در شرایط مختلف دما و فشار

صفحه 63-70

سید محمود موسوی صفوی؛ مهرداد منطقیان؛ محسن وفایی سفتی


حذف فلز سرب از پساب صنایع باتری‌سازی با استفاده از نانوذرات مغناطیسی آهن

صفحه 71-77

رضا علیزاده؛ سوده عابدینی؛ غلامرضا نبی بیدهندی؛ قاسم عموعابدینی