دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 82، بهمن 1395، صفحه 1-174 
تغلیظ عصاره بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) به وسیله غشای نانو فیلتراسیون

صفحه 63-70

مرضیه چوپانی؛ فاطمه باقریان؛ مرضیه کریمی؛ رضا غفارزادگان


مطالعه مولکولی ثابت هنری گاز کربن دی اکسید در حلال‌های خالص

صفحه 99-110

زهرا اسحاقی گرجی؛ علی ابراهیم پور گرجی؛ سیاوش ریاحی


مدل اصلاح‌ شده حرکت مواد در استوانه‌های دوار

صفحه 111-123

محمدرضا ی وسفی؛ سلمان موحدی راد؛ منصور شیروانی