موضوعات = بهداشت، ایمنی، محیط زیست (HSE)
شناسایی مخاطرات فرایندی و تحلیل دینامیک ریسک در تأسیسات بحرانی یک ایستگاه تقویت فشار گاز

دوره 42، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 261-278

فاطمه رشیدی؛ سروش برادران؛ محمدامین ثباتی


عملکرد گوگردزدایی جذبی در حذف ترکیب‌های گوگردی تیوفنی از مدل سوخت بنزینی توسط جاذب زئولیتی اصلاح شده HZSM-5

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 195-213

امید امن زاده؛ جواد احمدپور؛ سید رضا شعبانیان؛ مریم نیکزاد


مدل سازی پیامد و ارزیابی ریسک مخازن کروی LPG پالایشگاه نفت اصفهان

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 305-311

جواد کمالی؛ محمدرضا امیدخواه نسرین؛ طه حسین حجازی


حذف گاز هیدروژن سولفید به وسیله تولید درجای فرآت (VI) در محلول قلیایی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 357-364

اکبر رحیمی؛ مجتبی نصراصفهانی


مطالعه نظری بر روی سومانن و تری برمو سومانن به عنوان حسگر برای شناسایی گاز آلاینده فسژن

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 129-139

ذبیح الله مهدوی فر؛ مریم باجی؛ احسان شاکرزاده


ارزیابی ریسک در فرایند نشتی از خطوط لوله و تجهیزهای ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 283-293

بهروز میرزایی؛ عزیز باباپور؛ علیرضا دهقان بیدختی؛ میثم پار


سنتز حالت جامد، شناسایی و بررسی کارایی فوتوکاتالیستی نانو مواد MnSb2O6 برای تخریب مالاشیت سبز زیر نور UVC

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 83-95

علی رضا نیکویی فرد؛ علی رضا حکیمی فرد؛ نعمت طهماسبی؛ حمزه معیری


مطالعه تجربی جذب کربن‌دی‌اکسید با استفاده از محلول آبی پتاسیم هیدروکسید

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 115-126

زهرا رستگار؛ احد قائمی؛ منصور شیروانی


حذف نیکل، کروم و سرب از خاک‌های آلوده به نفت خام با استفاده ازفعال کننده سطحی زیستی ساپونین

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 157-164

امیر حسین دولت زاده خیاوی؛ رضا حاج محمدی؛ حسین امانی؛ هادی سلطانی


طراحی محتوای آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست‌محیطی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-13

مریم قنبری؛ مریم صباغان؛ معصومه قلخانی؛ فاطمه خالوندی


بررسی مکانیسمی ذخیره سازی گاز کربن دی اکسید با استفاده از منحنی های تراوایی نسبی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 211-223

شایان فقیهی؛ جمشید مقدسی؛ محمد جامی الاحمدی


چالش اندازه گیری و محاسبه‌ نشست ریزگرد بر روی سطح های گوناگون

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 269-279

احمد عباسی؛ امیرحسین نیکو؛ محمدرضا ملایری


بررسی تجربی حذف زیستی هیدروژن سولفید از گاز دفنگاه شهر شیراز

دوره 37، شماره 3، آذر 1397، صفحه 251-260

خدیجه عبادی؛ جعفر جوانمردی؛ پیام پرواسی؛ علی اکبر روستا


سنتز و شناسایی نانو کاتالیست 4O3Mn و کاربرد آن برای حذف فنل

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 13-20

مرضیه بیات؛ مریم رنجبر؛ سهیلا شکراله زاده