دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 69، آذر 1392، صفحه 1-101 
استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی


بررسی تجربی عملکرد نانوسیال مس اکسید ـ استون بر بازده گرمایی یک ترموسیفون دوفازی بسته

صفحه 31-38

سید حسین نوعی؛ فرزانه حریری دیبا؛ سید مصطفی نوعی؛ نجمه حسینقلی زاده؛ سعید زینالی هریس


جداسازی مخلوط گازی کربن دی‌اکسید و نیتروژن با روش جذب سطحی با تناوب فشار- خلاء

صفحه 39-45

فاطمه رضایی؛ سید مجتبی صدرعاملی؛ جعفر توفیقی داریان؛ مسعود مفرحی