دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 67، اردیبهشت 1392، صفحه 1-111 
جذب یون های مس، روی و نیکل توسط بنتونیت کلسیمی

صفحه 7-16

مجید طهمورسی؛ امیر صرافی؛ عبدالرضا ایرج منصوری؛ بتول لشکری


بررسی سطح های گوناگون اصلاح و بهینه‌سازی بخش سرد واحد اولفین بندر امام خمینی

صفحه 47-59

نسیم طاهونی؛ نرگس باقری؛ جعفر توفیقی داریان؛ محمد حسن پنجه شاهی