دوره و شماره: دوره 37، شماره 4 - شماره پیاپی 90، زمستان 1397، صفحه 1-300 
14. پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز


16. شبیه سازی مدیریت گرمایی مواد نانوکامپوزیت تغییرفازدهنده توسط فناوری CFD

صفحه 195-210

عزیز باباپور؛ رضا پیشکارآذری؛ سید ایمان گلستانه؛ زهره قاضی طباطبائی