دوره و شماره: دوره 38، شماره 1 - شماره پیاپی 91، خرداد 1398، صفحه 1-337 
سنتز سونوشیمیایی نانو پلیمر کوئوردیناسیون نوینی از سرب (II) و بررسی تأثیر غلظت روی اندازه نانو ذره‌ها

صفحه 37-43

الهام قویدل اقدم؛ غلامحسین شاهوردی زاده؛ جواد موتمنی طباطبایی؛ بابک میرتمیزدوست


سنتز عامل پیوندی آزیریدینی HX-752 و مشتق‌های ایمیدی آن

صفحه 157-167

سید حسین موسوی؛ محمد جواد تقی زاده؛ سید مجتبی موسوی؛ سید امان اله موسوی ندوشن


مطالعه آزمایشگاهی کارایی سامانه تعلیق آبی در فرایند آسفالتین زدایی چاه نفت

صفحه 281-288

منصور جهانگیری؛ سعید حسن زاده؛ هادی باقرزاده؛ عباس شهرآبادی