موضوعات = کاهش و بازیافت ضایعات
بررسی عملکرد کاتالیزور زئولیت در فرآیند پیرولیز سلولز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

مرتضی قلی زاده؛ مرضیه محمدلو


بررسی کیفیت بنزین و نفت گاز بر اثر انحلال هیدروکربن‌های لجن نفتی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 283-291

یاسر حمیدی؛ سید احمد عطائی؛ امیر صرافی


بازیابی گازهای همراه نفت و فلر به منظور تولید سوخت و انرژی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 293-304

امیرحسین خلیلی گرکانی


بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 225-237

فائزه خدائی؛ مرتضی قلی زاده


بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-130

گلناز شجری؛ مرتضی قلی زاده


بهینه‌سازی فرایند تولید کربوکسی متیل سلولوز از باگاس (تفاله) نیشکر

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 185-194

محمد ابراهیم زینالی؛ رامین طاهرخانی؛ شکوفه حکیم؛ صدیقه سلطانی


طراحی محتوای آموزش سنجش‌های شیمی سبز برای دانشجویان کارشناسی شیمی: سنجش‌های جرمی و زیست‌محیطی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 1-13

مریم قنبری؛ مریم صباغان؛ معصومه قلخانی؛ فاطمه خالوندی


تجزیه و تحلیل ترکیب های به دست آمده از پیرولیز انواع چوب و بررسی اثرهای زیست‌محیطی آن‌ها

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 239-253

بهنام ستاری؛ مرتضی قلی زاده؛ موسی محمد پور فرد


بررسی نیتریفیکاسیون و دنیتریفیکاسیون هم زمان در تصفیه پساب بدون استفاده از منبع کربن خارجی در راکتور ناپیوسته متوالی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 83-97

مهدی حاج سردار؛ سید مهدی برقعی؛ امیرحسام حسنی؛ افشین تکدستان


بهینه سازی و بررسی عوامل مؤثر در حذف نمک از پساب فرایند تولید سوخت مایع دی متیل آمینواتیل آزید (DMAZ)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 67-76

شهرام قنبری پاکدهی؛ منصوره دوست محمدی؛ آسیه قربان فکر


بازیافت روغن موتور کارکرده به روش استخراج فوق بحرانی با کربن دی اکسید

دوره 31، شماره 3، اسفند 1391، صفحه 39-44

ایرج گودرزنیا؛ عبدالرضا سعیدی