موضوعات = بیوشیمی و شیمی زیستی
بررسی اثر کاتالیزور بیوچار در فرآیند پیرولیز چوب صنوبر جهت تولید سوخت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

مرتضی قلی زاده؛ فائزه خدائی


ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1399

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


مطالعات آزمایشگاهی و محاسباتی تیولدار کردن الیگونوکلئوتید به منظور نشاندن آن روی سطح نانوذرات نقره

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

الهه عالی؛ علی شکوهی راد؛ مهری اصفهانیان


کاربرد روشهای مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنشهای مولکولهای زیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1399

محمدحسین کریمی جعفری؛ روح اله فیروزی*؛ صالح باقری


بهینه سازی تولید لیپاز توسط قارچ Aspergillus sp. جداسازی شده از پساب آسیاب زیتون با استفاده از فرایند تخمیر در بستر جامد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1400

خدیجه پورخانعلی؛ غلام خیاطی؛ فرهنگ میزانی؛ فرشته رئوف


تهیه ی نانوذرات لیپیدی جامد حامل کورکومین استخراج‌شده از گیاه ریوند (Rheum ribes L.)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1400

الهام رستمی؛ مریم کلاهی؛ علیرضا کیاست؛ مرضیه شهبازی


اثر اندازه نانوذرات اکسید آهن سوپرپارامغناطیس بر ساختار و فعالیت لیزوزیم سفیده تخم مرغ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 خرداد 1401

شقایق کیالاشکی؛ حامد قنبری؛ علی اکبر صبوری؛ حسین درخشان خواه


پورفیرین فلزیM-TPP کمپلکس شده با سیستئین با بسترهای هیدروژلی و وسیکلی به عنوان نانوزایم‌های پراکسیدازی و کاتالازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 تیر 1401

زینب موسوی موحدی؛ یزدان سجادی مهر؛ محسن گلبن حقیقی


بررسی تجربی و محاسباتی برهمکنش مشتقات مختلفی از سیستم هتروسیکلی ایمیدازوآکریدین با آنزیم اوره آز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1401

جواد محمدی؛ مهدی پردل؛ رضا بزرگمهر


بررسی کاربرد طراحی آزمایش در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی توسط کربن فعال عاملدار شده نسترن وحشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اسفند 1401

سمیه مشهدی؛ مریم قاسمی


یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظریه برهمکنش آن با CT-DNA و BSA

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 101-115

خاطره عبدی؛ علیرضا نوروزی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ راضیه ملک محمدی


بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 117-130

گلناز شجری؛ مرتضی قلی زاده


سنتز، شناسایی و مطالعه‌‌‌ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس-های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی‌کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 235-247

مصطفی عطایی؛ ویدا جدائیان؛ مسعود میرزائی شهرابی؛ امیرشکوه سلجوقی؛ احمد قلی زاده


تهیه و تعیین ویژگی‌های نانوذره کاتالاز

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-10

سحر دهقانی؛ صدیقه هاشم نیا؛ محمود پاک نیت


محافظت از گرفتگی زیستی حسگرها در محیط دریایی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 251-265

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ وحید مومنی


مروری بر صمغ کتیرا و استفاده از آن در زیست‌پزشکی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20

مسلم توکل؛ محمد امین محمدی فر


تهیه، شناسایی، ویژگی‌های ضدتومور، برهم‏کنش با DNA و تأثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت‏های مولی گوناگون کمپلکس‏های Pd(II):Zn(II) در "ترکیب درمانی" آن‏ها

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-69

حسن منصوری ترشیزی؛ سمیرا جهانگیری؛ ملیحه بابایی زارچ؛ زهرا خدابخشی کنگان؛ فریده نزشتی؛ مصطفی حیدری مجد


رزین تباد‌گر کاتیونی بر پایه پلی بوتیل متاکریلات در اندازه گیری هموگلوبین A1c

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 55-62

مریم نیکخو؛ حبیب اله بهاروند؛ همایون احمدپناهی