موضوعات = بیوشیمی و شیمی زیستی
مطالعه برهم کنش بین آلبومین سرم گاوی با سه کمپلکس مس(II)-ایمین به روش طیف سنجی جذب الکترونی

دوره 42، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 81-90

معصومه احمدی سرخونی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ خاطره عبدی


اثر اندازه نانوذره‌های آهن بر ساختار و فعالیت لیزوزیم سفیده تخم مرغ

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 169-187

شقایق کیالاشکی؛ حامد قنبری؛ علی اکبر صبوری؛ حسین درخشان خواه


تهیه نانوذره‌های لیپیدی جامد حامل کورکومین استخراج شده از گیاه ریوند (Rheum ribes L.)

دوره 42، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 21-32

مرضیه شهبازی؛ الهام رستمی؛ مریم کلاهی؛ علیرضا کیاست


کاربرد روش های مکانیک کوانتومی نیمه تجربی در تخمین برهمکنش های مولکول های زیستی

دوره 41، شماره 3، آذر 1401، صفحه 323-344

محمدحسین کریمی جعفری؛ روح اله فیروزی*؛ صالح باقری


بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز چوب صنوبر برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 225-237

فائزه خدائی؛ مرتضی قلی زاده


ارزیابی اثر استخلاف‌های طبیعی بر قدرت پیوندهای هیدروژنی بین جفت باز آدنین-تیمین

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 283-297

فهیمه اکبری؛ علیرضا نوروزی؛ علی ابراهیمی


یک کمپلکس Zn(II) با لیگاند باز شیف درشت حلقه تتراآزا. تهیه، شناسایی و مطالعه تجربی و نظری برهمکنش آن با CT-DNA و BSA

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-115

خاطره عبدی؛ علیرضا نوروزی؛ حسن منصوری ترشیزی؛ راضیه ملک محمدی


بررسی اثر کاتالیست بیوچار در فرایند پیرولیز تایر فرسوده برای تولید سوخت

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 117-130

گلناز شجری؛ مرتضی قلی زاده


سنتز، شناسایی و مطالعه‌‌‌ی ضد ‌تکثیری برخی از کمپلکس-های متشکل از پیریدین-۶،۲-دی‌کربوکسیلیک اسید اُکسید شده

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 235-247

مصطفی عطایی؛ ویدا جدائیان؛ مسعود میرزائی شهرابی؛ امیرشکوه سلجوقی؛ احمد قلی زاده


تهیه و تعیین ویژگی‌های نانوذره کاتالاز

دوره 38، شماره 3، آبان 1398، صفحه 1-10

سحر دهقانی؛ صدیقه هاشم نیا؛ محمود پاک نیت


محافظت از گرفتگی زیستی حسگرها در محیط دریایی

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 251-265

مجتبی خانی؛ علی بهرامی؛ وحید مومنی


مروری بر صمغ کتیرا و استفاده از آن در زیست‌پزشکی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-20

مسلم توکل؛ محمد امین محمدی فر


تهیه، شناسایی، ویژگی‌های ضدتومور، برهم‏کنش با DNA و تأثیر بار الکتریکی موجود روی نسبت‏های مولی گوناگون کمپلکس‏های Pd(II):Zn(II) در "ترکیب درمانی" آن‏ها

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 55-69

حسن منصوری ترشیزی؛ سمیرا جهانگیری؛ ملیحه بابایی زارچ؛ زهرا خدابخشی کنگان؛ فریده نزشتی؛ مصطفی حیدری مجد


رزین تباد‌گر کاتیونی بر پایه پلی بوتیل متاکریلات در اندازه گیری هموگلوبین A1c

دوره 31، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 55-62

مریم نیکخو؛ حبیب اله بهاروند؛ همایون احمدپناهی