ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

دوره 32، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی


استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

دوره 32، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی


مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس

دوره 32، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 1-13

زهره اسمعیل زایی؛ علی اکبر صبوری؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر؛ عادله دیوسالار


حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 30، شماره 2، مرداد 1390، صفحه 1-9

گل محمد مجرد؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی


اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو

دوره 30، شماره 1، اردیبهشت 1390، صفحه 1-9

علی غیاث الدین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 1-10

نرمین بهرامی آده؛ میترا مهتدی حقیقی؛ ناهید محمد حسینی؛ آزاده پاپن؛ فاطمه خرم جاه؛ هادی خانی


تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 1-9

تارا معادی؛ رامین قهرمان زاده؛ مریم یوسفی؛ فرشته محمدی


تهیه نانوپودر روی اکسید به روش سوختن ژل و استفاده از آن در ساخت پوشش های مقاوم به خوردگی کامپوزیتی پلیمر/ روی اکسید

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-11

وجیهه خانی؛ لیلا شریفی؛ آرش پیامی؛ حسین کوهانی؛ سید حسین میرحسینی


بررسی ویژگی‌های جذب سطحی فلز نیکل با استفاده از سه جاذب nZVI، D-nZVI و کانی دیاتومه

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 1-11

عبدالرحیم فروتن؛ احمد خدادادی دربان؛ رسول صراف مأموری؛ یاسر کیانی نیا؛ برهان رهنمای مقدم


حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری


مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

دوره 36، شماره 3، آبان 1396، صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی