تعداد مقالات: 794
1. ساخت سیلیکاژل دانسیته پایین با استفاده از مایع‌های فوق بحرانی

دوره 32، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 1-16

ابراهیم بختیاری دوست؛ علی اصغر احتشامی؛ قیس رخشان؛ اصغر کرمی


2. استخراج و اندازه‌گیری فولیک اسید در نان غنی‌شده

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 1-11

محمد فرجی؛ ابراهیم آزادنیا؛ کیانوش خسروی دارانی


3. مطالعه برهمکنش کمپلکس های نیکل (II) دارای لیگاندهای آروماتیک مسطح با DNA غده تیموس

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 1-13

زهره اسمعیل زایی؛ علی اکبر صبوری؛ حسن منصوری ترشیزی؛ مریم سعیدی فر؛ عادله دیوسالار


9. روش گرافیکی نوین مبتنی بر فناوری پینچ برای افزایش زمان رسوب گذاری شبکه مبدل های حرارتی

دوره 30، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 1-13

اباذر وحدت آزاد؛ هادی غائبی؛ مجید عمیدپور


10. حذف زیستی هیدروژن سولفید در راکتور ایرلیفت بیوفیلمی سوسپانسیونی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 1-9

گل محمد مجرد؛ اسماعیل فاتحی فر؛ سعید ساعدی


11. اصلاح و بهینه سازی فرایند استخراج کیتین از پوست میگو

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 1-9

علی غیاث الدین؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ ابراهیم واشقانی فراهانی


13. بررسی تأثیر پرکننده‌های معدنی بر ویژگی های مکانیکی و گرانروی گوگرد اصلاح شده

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-10

نرمین بهرامی آده؛ میترا مهتدی حقیقی؛ ناهید محمد حسینی؛ آزاده پاپن؛ فاطمه خرم جاه؛ هادی خانی


14. بررسی سینتیک حذف پارانیتروفنل توسط فرایندUV /S2O8 2- در یک فتوراکتور جریان پیوستة آنولار

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-6

محمدعلی بهنژادی؛ سید حامد ظفری غازانی


15. تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-9

تارا معادی؛ رامین قهرمان زاده؛ مریم یوسفی؛ فرشته محمدی


17. تهیه نانوپودر روی اکسید به روش سوختن ژل و استفاده از آن در ساخت پوشش های مقاوم به خوردگی کامپوزیتی پلیمر/ روی اکسید

دوره 34، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-11

وجیهه خانی؛ لیلا شریفی؛ آرش پیامی؛ حسین کوهانی؛ سید حسین میرحسینی


18. بررسی ویژگی‌های جذب سطحی فلز نیکل با استفاده از سه جاذب nZVI، D-nZVI و کانی دیاتومه

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-11

عبدالرحیم فروتن؛ احمد خدادادی دربان؛ رسول صراف مأموری؛ یاسر کیانی نیا؛ برهان رهنمای مقدم


20. حذف فتوکاتالیستی کادمیوم با استفاده از نانوذره های روی اکسید

دوره 35، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-11

محمدرضا سمرقندی؛ سید جواد جعفری؛ محمدتقی صمدی


22. تهیه نانو ذره های ژرمانیوم با استفاده از روش کلوئیدی و مشخصه یابی آنها

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-8

صنم ترخورانی؛ مرتضی ساسانی قمصری؛ امیرحسین ساسانی قمصری


24. مروری بر جنبه های ترمودینامیکی اسفنج های گرمانرم

دوره 36، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 1-20

مظفر مختاری مؤتمنی شیروان؛ محمد حسین نوید فامیلی